Regulamin portalu społecznościowego www.Moj.DOM.pl

 • Definicje

  • Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma BM PARTNER sp. z o.o. ul. Pańska 20 A/2, 30-565 Kraków, wpisana pod nr 000035086 w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.moj.dom.pl.
  • Użytkownik Serwisu (zwany w Serwisie "Domownikiem" lub "Firmą", w zależności od wybranej opcji Konta), zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu
  • Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
  • Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  • Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.
 • Warunki korzystania z serwisu

  • Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.
  • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.
  • Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  • Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.
  • Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.
  • Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
  • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
   • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
   • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
   • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Spółkę BM PARTNER sp. z o.o. ul. Pańska 20 A/2, 30-565 Kraków, wpisana pod nr 000035086 w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Partnerów Spółki.
  • W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://www.dom.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
  • Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm zajmujących się sprzedażą projektów domów jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu moj.dom.pl i innych portali, których administratorem jest Spółka BM PARTNER
  • Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:
   • wypowiedzi naruszają prawo prasowe
   • wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,
   • wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,
   • Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie. Wybrane możliwości reklamy mają Użytkownicy Serwisu, którzy wykupili abonament Usług płatnych. Pozostali Użytkownicy zainteresowani reklamą na portalach administrowanych przez Spółkę proszone są o kontakt Działem Reklamy reklama@dom.pl
   • Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora
  • Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.
  • Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
  • Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.
 • Usługi oferowane w Serwisie

  • Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.
  • Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:
   • założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć
   • aktywności na Forum Budowlanym
   • komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami
  • Usługi płatne to w szczególności:
   • "produkty" - udostępnienie miejsca w Serwisie na dodanie przez Użytkowników własnych produktów z opisem i zdjęciami
   • "eksperci" - stworzenie profilu Eksperta Użytkownika, mogącego kontaktować się z wybranymi Użytkownikami Serwisu, zdefiniowanych jako "Domownicy" w "Regulaminie portalu społecznościowego"
   • "sieć sprzedaży" - udostępnienie miejsca w Serwisie na dodanie przez Użytkowników danych teleadresowych swoich firm, sklepów, dystrybutorów czy punktów sprzedaży
   • "temat na forum" - udostępnienie miejsca na forum internetowym dostępnym w Serwisie na założenie przez Użytkownika własnego tematu, z możliwością jego moderowania i prowadzenia
  • Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
  • Płatności za Usługi płatne wynoszą:
   • 20 zł – za 1 miesiąc
   • 100 zł – za 6 miesięcy
   • 200 zł – za 12 miesięcy
  • Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez PAYu S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
  • Warunki zakupu Usług płatnych określone zostały w "Regulaminie zakupów elektronicznych" dostępnym na stronie Serwisu.
 • Postanowienia końcowe

  • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie http://moj.dom.pl/help/terms.