Forum Budowlane » Uwaga na firmy wykonawcze

Uprzejmie proszę firmę BRAM-HAT, 43-190 Mikołów, u

  • 2 wpisy
  26 maja 2009 17:15:55 CEST
  Uprzejmie proszę firmę BRAM-HAT, 43-190 Mikołów, ul Wyzwolenia 19 i osobiście Pana Jana Hat, dystrybutora firmy WIŚNIOWSKI o usunięcie usterek w zainstalowanej przez firmę BRAM-HAT na mojej posesji bramie.

  Historia usuwania usterki przez Firmę BRAM-HAT:
  1) Grudzień 2008 pierwsze zgłoszenie niemożności zamknięcia bramy dwuskrzydłowej.
  Opór środkowy bramy został wysadzony z podłożem do góry.
  2) Przyczyna usterki – montaż niezgodny z instrukcją obsługi Firmy WIŚNIOWSKI (punkt 3.4 instrukcji) nie wykonano fundamentu dla zamocowanie oporu środkowego.
  3) Pan Jan Hat obiecuje i zaręcza słowem i reputacją swojej firmy, że na wiosnę usunie usterkę. Do dnia . wykonałem ok. 15-tu telefonów do Pana Jana Hat i otrzymałem
  w zamian 15-cie obietnic usunięcia usterki.
  4) Efekt – bramy nadal nie można zamknąć. Nikt się nie zjawił.
  • 2 wpisy
  30 czerwca 2009 13:50:38 CEST
  Pismo z dnia


  L. dz. ……./……./2009 Katowice, dn.  BRAM-HAT
  Jan Hat
  Ul. Wyzwolenia19
  43-190 Mikołów


  Dot.: niewykonania umowy z dnia roku.


  W związku z nieprawidłowym wykonaniem przez Pana Firmę przedmiotu umowy z dnia roku i nie usunięciem - mimo wielokrotnych monitów telefonicznych oraz mailowych – stwierdzonych usterek zwracam się o bezzwłoczne, nie później niż do 15 lipca 2009r, naprawienie wszystkich wad w systemie ogrodzeniowym.
  Informuję, iż w przypadku uchybienia powyższemu terminowi, usunięcie wszystkich usterek powierzę innej firmie, a zwrotu kosztów ich usunięcia będę dochodził – przy braku porozumienia z Państwa strony – na drodze postępowania sądowego.
  Dodatkowo podkreślam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmujący zamówienie w przypadku wezwania zobligowany jest do bezzwłocznego usunięcia wad. W przypadku braku dalszej reakcji z Państwa strony zostaniecie zatem narażeni na dodatkowe koszty postępowania sądowego, stanowiące niepotrzebne obciążenie firmy.

Szybka Odpowiedź

 
 
 
Obecni eksperci
Agnieszka Skałowska
Projektowanie i aranżacja wnętrz
Systemy alarmowe i telewizja przemysłowa
Domy prefabrykowane, szkielet stalowy
Finanse i formalności