Regulamin portalu społecznościowego www.Moj.DOM.pl

Definicje

 • Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma BM PARTNER sp. z o.o. ul. Pańska 20 A/2, 30-565 Kraków, wpisana pod nr 000035086 w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.moj.dom.pl.
 • Użytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu
 • Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 • Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.
 • „Domownik” lub „Firma”, nazwa użytkownika w zależności od wybranej opcji Konta, „Domownik”- osoba fizyczna, „Firma” – osoba prawna.

II Warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.
 3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.
 5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.
 6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
  • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Spółkę BM PARTNER sp. z o.o. ul. Pańska 20 A/2, 30-565 Kraków, wpisana pod nr 000035086 w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Partnerów Spółki.
 8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://www.dom.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
 9. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm zajmujących się sprzedażą projektów domów jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu moj.dom.pl i innych portali, których administratorem jest Spółka BM PARTNER/
 10. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:
  • wypowiedzi naruszają prawo prasowe
  • wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,
  • wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,
  • Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie. Wybrane możliwości reklamy mają Użytkownicy Serwisu, którzy wykupili abonament Usług płatnych. Pozostali Użytkownicy zainteresowani reklamą na portalach administrowanych przez Spółkę proszone są o kontakt Działem Reklamy reklama@dom.pl
  • Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora
 11. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.
 12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 13. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

III Usługi oferowane w Serwisie

 1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.
 2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:
  • założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć
  • aktywności na Forum Budowlanym
  • komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami
 3. Usługi płatne to w szczególności:
  • „produkty” – udostępnienie miejsca w Serwisie na dodanie przez Użytkowników własnych produktów z opisem i zdjęciami
  • „eksperci” – stworzenie profilu Eksperta Użytkownika, mogącego kontaktować się z wybranymi Użytkownikami Serwisu, zdefiniowanych jako „Domownicy” w „Regulaminie portalu społecznościowego”
  • „temat na forum” – udostępnienie miejsca na forum internetowym dostępnym w Serwisie na założenie przez Użytkownika własnego tematu, z możliwością jego moderowania i prowadzenia
  • „Komunikaty firm”- usługi płatne realizowane za pomocą konta w Serwisie, których miejscem realizacji są inne serwisy należące lecz zarządzane przez Administratora- firmę BM Partner sp. z o.o.
 4. W celu rozpoczęcia świadczenia usług płatnych Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę. W tym celu użytkownik skontaktuje się z Administratorem korzystając z adresu mailowego reklama@dom.pl
 5. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez PAYu S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

IV Prawa Użytkownika

 1. Każdy użytkownik Serwisu ma możliwość i prawo:
  • do samodzielnego poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. Zmiana danych we własnym profilu na Serwisie.
  • posiada Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, w szczególności poprzez usuniecie danych z Serwisu lub zlikwidowanie konta.
  • ‚prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
  • ‚prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz kopii danych.
  • ‚prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania danych osobowych Użytkownika, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 2. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Prawo do sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika w tym celu.
  • ‚w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 3. Prawo do wycofania zgody – Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraził. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Użytkownika celu. Do czasu wycofania zgody przez Użytkownika mamy prawo przetwarzać jego dane.

V Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie http://moj.dom.pl/help/terms. O fakcie zmian użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość w serwisie dostępną w powiadomieniach na koncie użytkownika.
 2. Szczegółowe kanały komunikacji i adresy do kontaktu z Administratorem zostały podane na stronie: http://www.dom.pl/o-nas/polityka-prywatnosci